Beneficis de les intervencions assistides amb gossos per a gent gran

Diversos estudis dels últims 30 anys han demostrat que la presència d’una mascota pot ser beneficiosa en molts aspectes de la persona. La teràpia assistida amb animals persegueix un objectiu curatiu i utilitza el vincle persona-animal com a part integral del procés de tractament. Cada vegada són més els col·lectius que reben aquest tipus de teràpies, i s’ha demostrat que amb la gent gran que viu en una residència aconsegueixen uns clars beneficis emocionals.

Generalment aquestes persones sofreixen algun problema de salut o dificultats a nivell social, ja que sovint no se senten volgudes i els costa comunicar-se amb altres persones. El contacte amb gossos, per exemple, els ajuda a millorar la salut global aportant beneficis psicològics i físics.

Els objectius principals de la realització de teràpies amb gossos són:

  • Fomentar l’activitat física.
  • Treballar l’estimulació cognitiva i sensorial.
  • Afavorir l’expressió d’emocions i pal·liar el sentiment de solitud.
  • Reforçar la comunicació afectiva i lúdica.
  • Promoure el temps d’oci, l’ús de la conversa i l’activació de la memòria.

Beneficis de les intervencions assistides amb gossos per a les persones majors

Són molts els beneficis que obtenen les persones majors en residències que participen del treball terapèutic amb gossos:

Millora de l’autoestima: els gossos demostren el seu afecte sense importar l’edat, la salut o la personalitat de la persona ajudant a pal·liar el sentiment de solitud.

Millora de l’estat d’ànim: quan es fa aquest tipus de teràpia s’observen millores notables en l’estat d’ànim de les persones de la tercera edat que viuen en una residència.

Atracció de l’interès: els moviments i el joc del gos atreuen l’atenció i desperten l’interès de la persona major.

Reducció de l’estrès i disminució de la pressió arterial: les persones que viuen en una residència sovint troben a faltar el contacte afectuós. El contacte físic amb l’animal: acariciar, tocar o abraçar, ajuda a reduir l’estrès i disminuir la pressió arterial.

Estimulació de la ment: una mascota atreu l’atenció i proporciona estimulació mental a través dels sentits de la vista, el tacte, l’olfacte i l’oïda.

Activació de la memòria: tenir contacte amb una mascota pot portar records de vells temps, i això activa la memòria de les persones majors.

Foment de l’activitat física: el contacte amb un gos és una oportunitat per a poder jugar i mostrar les habilitats físiques de la persona major passant una estona divertida.

Estimulació social: els gossos han demostrat en diverses ocasions que faciliten el contacte social i això pot ser útil per a les persones majors que viuen en una residència o que viuen soles, millorant també la relació amb el personal sanitari / monitors del Centre.

Foment del bon humor: un gos sempre farà una mica estranya o divertida i provocarà el riure en aquelles persones que fa temps que no somriures ajudant així a superar la depressió.

Menys medicació: els animals de companyia estan considerats com una medicina preventiva. La seva cura i l’afecte cap a ells promouen la salut i prolonguen la vida.

Augment del sentiment de responsabilitat: la teràpia amb gossos dóna l’oportunitat de responsabilitzar-se d’un treball propi.